lunes, 15 de diciembre de 2014

Campanya de Recollida d'Aliments al CEIP Pare Gumilla

El nostre centre va a recollir Aliments Solidaris (No pereceders) per als més necessitats com una de les activitats de les IX Jornades Solidàries i de Convivència.

L'alumnat podrà dur els aliments el dijous 18 i el divendres 19 de desembre.

A totes les famílies participants se'ls gratificarà amb una bolsa per l'esforç realitzat.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració !!!

Consulta Telemàtica del Projecte Lingüístic

La Conselleria d'Educació va a realitzar el proper divendres 19 de desembre una consulta telemàtica (no vinculant) a les famílies respecte a l'elecció de la llengua base al Projectes Língüístics dels Centres Educatius.

Us deixe tota la informació al respecte de la consulta.
WEB FAMILIA A ITACA. Més info

La Conselleria d'Educació, amb l’objectiu de facilitar la comunicació entre els centres educatius i les famílies a través de les noves tecnologies de la informació i la comunicació, està modernitzant la gestió acadèmica  administrativa dels centres docents per mitjà del projecte ITACA (InnovacióTecnològica Administrativa per a Centres i Alumnes).

Amb la implantació de l’aplicació informàtica ITACA es posa a disposició de mares, pares, tutors o tutores legals i alumnes un nou canal de comunicació amb el centre educatiu a través de la pàgina web per a famílies: Per a tindre accés a esta informació és necessari ser mare,pare, tutor o tutora legal de l’alumne o alumna i donar-se d’alta en este servici. Per a això, haurà de presentar la corresponent sol·licitud en el centre educatiu on estiga matriculat el seu fill o la seua filla.
La sol·licitud  pot realitzar-se per un o ambdós pares o tutors; en eixe cas, cada un d'ells haurà d'omplir i entregar en el centre l'imprés de sol·licitud.

No cal renovar la sol·licitud cada any, s'entén que mentres estiguen matriculats els seus fills en el mateix centre disposarà del servici. Únicament si es matricula un altre membre de la unitat familiar haurà de sol·licitar-ho. 


Les instruccions per a accedir a estos servicis els poden obtindre en els següents enllaços:

1.- GUIA D'ÚS WEB FAMILIA
2.- INSTRUCCIONS PER ACCEDIR A LA WEB FAMILIA
3.- CONDICCIONS D'ÚS (WEB FAMILIA)
4.- COM REGENERAR LA CONTRASENYA D'ACCÉS
5.- CERTIFICATS DE SEGURETAT WEB FAMILIA
6.- SOL·LICITUD D'ACCÉS WEB FAMILIA.

viernes, 5 de diciembre de 2014

Fotos de Grup

Hui hem fet les fotos de grup i la del centre. Us deixe les fotos de grup.

Us deixem un vídeo de com hem organitzat i fet la foto de família del Pare Gumilla. 
Infantil 3 anys
Infantil 4 anys

Infantil 5 anys
1r de primària
2n de primària
3r de primària
4t de primària
5é de primària
6é de primària