lunes, 20 de junio de 2016

CONCERT DE MÚSICA.

L'alumnat del nostre centre ha disfrutat este matí d'un concert de música. Com ja sabeu el nostre centre té un projecte de foment de la música.

viernes, 17 de junio de 2016

Xarxa Llibres

La Conselleria d’Educació ha publicat l’ordre 26/2016 de 13 de juny i dictat instruccions per a realitzar la 2ª fase del programa Xarxa Llibres i creació del banc de llibres.

Qui pot sol·licitar-ho? Podran sol·licitar-ho les mares i pares, representants o tutors legals de l'alumnat que hagen participat en la primera Fase del programa "Xarxa llibres de text de la Comunitat Valenciana SOL·LICITUD TELEMÀTICA INDIVIDUAL DE PARTICIPACIÓ EN EL BANC DE LLIBRES I EN LA 2a FASE DEL PROGRAMA XARXA DE LLIBRES  Accés sol·licitud


Alumnat de 5 anys que promociona a 1er de primària proper curs.  Segons article 8 de l’ordre 26/2016  les famílies de l’alumnat que formalitzen la matricula en primer d’Educació Primària, únicament hauran de sol·licitar la participació en el programa de banc de llibres. SOLS FER LA SOL·LICITUD.

Requeriments
a) L'alumnat ha d’estar  matriculat  durant el curs escolar 2015-16, en Educació Primària.

b) Haurà d'omplir  
SOL·LICITUD TELEMÀTICA disponible www.xarxallibres.edu.gva.es

El centre ajudarà a fer aquesta sol·licitud a le famílies que no tinguen mitjans o tinguen dificultats.


Què s'ha de presentar?  Entregar als tutors la sol·licitud firmada i els llibres de text finançats pel programa “Xarxa de llibres de text” (mategumilla i castegumilla NO).

Com sol·licitar-ho? Entre els dies 22 i 23 de juny en horari de 12h a 14h.

Informació complementària
1. ALUMNAT DE 1r o 2n DE PRIMÀRIA
Este alumnat també haurà d'entregar els llibres de text i material curricular utilitzats independentment del seu estat.

2. Per a pertànyer al banc de llibres s'ha d'assumir el compromís de fer un ús responsable dels llibres i materials que li proporcione el centre i tornar la seua totalitat una vegada finalitze el curs escolar.

Revisió dels llibres
La comissió del Consell Escolar de l’escola revisarà i valorarà el material entregat per cada alumne/a.

Segons article 15 de l’ordre 26/2016  cada centre educatiu, per mitjà d’un acord del consell escolar, podrà aplicar instruments de valoració per a determinar el grau de conservació del lot de materials lliurats, de manera que l’usuari dels materials reba per al curs següent un lot de llibres en un estat semblant.