miércoles, 28 de noviembre de 2012

PROGRAMA DE MÚSICA

Este programa busca millorar els resultats acadèmics de l’alumnat i lluitar contra el fracàs escolar. Podem afirmar que el cultiu de la pràctica instrumental, el desenrotllament del pensament abstracte, l’estimulació de les capacitats creatives, la pràctica musical col·lectiva, la disciplina interpretativa, el coneixement de llenguatges nous i de nous tipus d’escriptura, i en definitiva, tot el que suposa la riquesa musical en si mateixa, redunda en un benefici necessari per al desenrotllament de les capacitats psico intel·lectuals i socials de l’alumnat.

Es tracta de fer accessible la formació musical a tot l’alumnat per a contribuir a la consecució de l’èxit acadèmic, de manera que es beneficie així de les millores en les capacitats cognitives i socials que es deriven de la pràctica musical.
 
L’alumnat  aprendrà a utilitzar i a entendre la Música, involucrant així, el sensorial, l’intel·lectual,l’emocional, el social, l’expressiu, l’afectiu i l’estètic de la seua persona. Açò millorarà l’atenció, l’estimulació de la percepció, la intel·ligència (memòria a curt i a llarg termini), la imaginació i la creativitat, que desenrotllaran el sentit de l’orde, la participació, la cooperació i la comunicació, que aconseguisquen la formació d’una personalitat completa i equilibrada.
 
Us deixe algunes fotos del taller d'instruments de metall que hem fet amb la col·laboració per part de pares del nostre alumnat.
Músics amb la mestra de Música Mª Carmen
Pere a la Trompeta
 
 
 
Carlos al Trombo de varesXimo al Bombardí

Jorge al Baix


 
 Us deixe també alguns videos de les peces que van interpretar.

 

miércoles, 7 de noviembre de 2012

DIA DELS DRETS DE LA INFÀNCIA

El centre com ja sabeu forma part de la Xarxa Enredate.
Uns animen a treballar a casa amb el vostre fill o la vostra filla algunes de les activitats que es proposen a esta pàgina web. http://www.enredate.org/cuentadias


martes, 6 de noviembre de 2012

CENTRE INTEL·LIGENT

El nostre centre en breu farà realitat el projecte de ser un CENTRE INTEL·LIGENT.

Què és un Centre Intel·ligent?

El Centre Educatiu Intel·ligent es planteja amb l'objectiu d'integrar les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) en la totalitat d'espais existents en un centre.

Cada aula ordinària disposa de:

·         Un ordinador per al professor que servirà com a suport a la seua tasca docent, ja que permetrà accedir a recursos educatius digitals (del servidor de centre o a través d'Internet) i, a més, servirà per a les gestions acadèmiques (accés a l'aplicació ITACA per a passar llista, retards, faltes, notes, etc).

·        Una pissarra digital o una pissarra digital interactiva (PDI) que permetrà exposar els continguts educatius d'una forma més dinàmica i atractiva.

  • Un projector.
 
  • Accés a Internet.
Alumnat de 2n de primària

Unitat Didàctica: Els essers vius