miércoles, 28 de noviembre de 2012

PROGRAMA DE MÚSICA

Este programa busca millorar els resultats acadèmics de l’alumnat i lluitar contra el fracàs escolar. Podem afirmar que el cultiu de la pràctica instrumental, el desenrotllament del pensament abstracte, l’estimulació de les capacitats creatives, la pràctica musical col·lectiva, la disciplina interpretativa, el coneixement de llenguatges nous i de nous tipus d’escriptura, i en definitiva, tot el que suposa la riquesa musical en si mateixa, redunda en un benefici necessari per al desenrotllament de les capacitats psico intel·lectuals i socials de l’alumnat.

Es tracta de fer accessible la formació musical a tot l’alumnat per a contribuir a la consecució de l’èxit acadèmic, de manera que es beneficie així de les millores en les capacitats cognitives i socials que es deriven de la pràctica musical.
 
L’alumnat  aprendrà a utilitzar i a entendre la Música, involucrant així, el sensorial, l’intel·lectual,l’emocional, el social, l’expressiu, l’afectiu i l’estètic de la seua persona. Açò millorarà l’atenció, l’estimulació de la percepció, la intel·ligència (memòria a curt i a llarg termini), la imaginació i la creativitat, que desenrotllaran el sentit de l’orde, la participació, la cooperació i la comunicació, que aconseguisquen la formació d’una personalitat completa i equilibrada.
 
Us deixe algunes fotos del taller d'instruments de metall que hem fet amb la col·laboració per part de pares del nostre alumnat.
Músics amb la mestra de Música Mª Carmen
Pere a la Trompeta
 
 
 
Carlos al Trombo de varesXimo al Bombardí

Jorge al Baix


 
 Us deixe també alguns videos de les peces que van interpretar.

 

No hay comentarios:

Publicar un comentario