English

Recursos per Aprendre Anglés

Englishspeak. Web molt bona per aprendre inglés bàsic
Europshool
My Languages
Anglés 365
Aplicacions Apps educatives
English for Little Children. Projecte Ministeri Educació
100 listenings sencillos
Materials i recursos didàctics per a les classes. Molt bona
Playkidsgames
Videos i cançons educatives

No hay comentarios:

Publicar un comentario